Sme kolektív zamestnancov Sociálneho podniku, ktorý zamestnáva zdravotne znevýhodnených zamestnancov. Okrem stáleho zamestnania im chceme ponúknuť zážitky vo forme výletov a kultúrnych akcií, ktoré pre nich Občianske združenie Od srdca organizuje.

KTO SME

V roku 2021 OZ Od srdca zriadilo Chránenú dielňu, nakoľko mnoho zdravotne znevýhodnených ľudí malo záujem pracovať v Kaviarni od srdca, ale žiaľ, kapacita kaviarne už nepostačovala. V chránenej dielni zamestnanci vyrábajú dekoratívne a darčekové predmety, HomeMade výrobky, ktoré sa následne vystavujú a ponúkajú na predaj v kaviarni od srdca. Našim hosťom ponúkame okrem zákuskov na oslavu aj pekný darček, ktorý je vyrobený zo srdca a s láskou.

VÝROBKY CHRÁNENEJ DIELNE
2% Z DANE